من «خاطرت» را می خواستم؛  نه «خاطره ات» را ...!
http://uploadtak.com/images/d1312_hotoSkin_irAutumnNew.jpgتاريخ : ۹۲/۰۱/۲۰ | 0:16 | نویسنده : راد |